Herroepingsrecht

Ruilen en Retour informatie

1 De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Habermehl binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. 

A. Ruilen. Habermehl draagt de kosten voor het ruilen, ruilen is voor Klant derhalve kosteloos. Voor het ruilen van een product neemt u contact op met ons - tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag - 0342-413038 of per mail naar info@houtentulpen.eu u ontvangt dan per mail een retour etiket met instructie's om het pakketje gratis op te sturen.

B. Retouren. Eventuele door Klant betaalde producten + de verzendkosten die tijdens de bestelling zijn gemaakt, zullen bij retour aan Klant worden terugbetaald. De kosten voor het retour sturen van een bestelling zijn voor rekening van Klant. Het adres voor retouren is:

Habermehl [houtentulpen.eu]
Bellstraat 14-3
3771 AH Barneveld
 
2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Habermehl te retourneren, dan wel binnen deze termijn Habermehl op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.

4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

5 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

-Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Retourformulier

 

Retourformulier hier downloaden

 

Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 45 dagen nadat het product bij de wederpartij (of derden zoals de buren) is afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen een periode van 45 dagen terugsturen;
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij middels het modelformulier voor herroeping Habermehl op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, met on-verbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 45 dagen na de herroeping aan Habermehl aanbiedt, dan draagt Habermehl zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product:

·         Artikelen bevinden zich in originele en onbeschadigde verpakking

·         Het artikel is volledig en compleet conform levering (ook bouten/schroevensets in gesloten plastic)

·         Producten mogen geen schade en/of gebruikers sporen vertonen.

·         Het aangeschafte artikel is een product uit het standaard online assortiment.

·         Producten costum made - b.v. klompen met naam - kunnen niet retour worden gezonden of geannulleerd

Retourformulier (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
 
Aan:

Habermehl [houtentulpen.eu]

Bellstraat 14-03
3771 AH Barneveld
Tel 0342 413038
E-mail info@houtentulpen.eu


Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen:
 
Aantal:         Product :                                                               
Aantal:         Product :                                                               
Aantal:         Product :                                                               
 
- Factuur/Order nr :
- Besteld op (d.d) :
- Ontvangen op (d.d.) :
- Besteld op naam van :
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
- Datum :
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is